TIEDOTE KORONAVIRUSTILANTEEN VAIKUTUKSISTA SEURAN TOIMINTAAN

13.3.2020

Koronavirustilanne vaikuttaa vahvasti myös Turun Pyrkivän voimistelutoimintaan. Seuraamme tilannetta ja tarkennamme ohjeistuksia päivittäin tarpeen vaatiessa.

Päivitetty 13.3.2020 klo 16:30

Koronavirustilanne vaikuttaa vahvasti myös Turun Pyrkivän voimistelutoimintaan. Seuraamme tilannetta ja tarkennamme ohjeistuksia päivittäin tarpeen vaatiessa.

Olemme tehneet 13.3. asiaan liittyen seuraavat linjaukset, joihin pyydetään suhtautumaan asian vaatimalla vakavuudella: 

 

 1. Turun Pyrkivä keskeyttää kaikkien harrasteryhmien toiminnan 13.3.-12.4. väliseksi ajaksi. Toiminta keskeytetään varotoimenpiteenä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Keskeytyksen takia pitämättä jääneet tunnit pyritään korvaamaan myöhemmin keväällä. Keskeytys koskee kaikkia lasten ja nuorten harrasteryhmiä, sekä aikuisten Zumbatunteja.
   

 2. Harrasteryhmien toiminnan jatkosta tiedotetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viikolla 15.
   

 3. Valmennus- ja kilparyhmien toiminta keskeytetään loppuviikoksi ja jatkosta tiedotetaan viikonlopun aikana kun päätökset on tehty. SV- linjan voimistelijoita koskeva päätös tehdään yhteistyössä seurayhteistyön valmentajien kesken viikonlopun aikana.
   

 4. Kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin ei nykyisen tiedon valossa osallistuta, valtaosa kilpailuista on joko peruttu tai siirretty toiseen ajankohtaan.
   

 5. Mahdollisista koronavirusepäilyistä ja -tartunnoista tulee ilmoittaa omalle valmentajalle tai ohjaajalle, sekä seuran voimistelujaoston puheenjohtaja Mari Jämsenille (044 5266280), jotta seura pystyy ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin  mahdollisimman pikaisesti.

Seuraamme ja noudatamme sekä Suomen hallituksen että Voimisteluliiton ohjeistuksia.

Pahoittelemme äkillisiä muutoksia. Seuran nettisivuilta löytyvän ohjeen mukaisesti emme palauta kausimaksuja seurasta johtumattomista peruutustilanteissa. Päivitetty versio Turun Pyrkivän ohjeistuksesta tilannetta koskien löytyy sekä netti- että facebook sivuiltamme.

Tilanne on hyvin hankala jo koko yhteiskunnan tasolla. Pyrimme tiedottamaan omaan toimintaamme vaikuttavista tekijöistä ja antamaan tarvittavia ohjeistuksia ja linjauksia mahdollisimman ajantasaisesti. Toivomme kaikilta malttia ja kehotamme noudattamaan annettuja hygieniaohjeistuksia.