VALMENTAJAKOULUTUS

Turun Pyrkivä tukee valmentajiensa ja ohjaajiensa kouluttautumista kahdesta kolmeen koulutuksella vuosittain.

SISÄINEN KOULUTUS

Turun Pyrkivä järjestää valmentajilleen ja ohjaajilleen koulutuspäiviä 1-3 kertaa vuodessa. Koulutuspäivillä hyödynnetään seuran sisäinen tieto-taito, keskustellaan yhteisesti, ja toisinaan mukana on myös ulkopuolinen asiantuntija kertomassa omasta osaamisalueestaan esimerkiksi ravinnosta, fysioterapiasta, psyykkisestä valmennuksesta yms.

Tuomaripäivissä ja seuran leireillä on aina myös muita alan asiantuntijoita, joiden opit tulevat myös valmentajien avuksi.

Uudet valmentajat ja ohjaajat ohjataan heti valmennuspolun alussa kouluttautumaan Voimisteluliiton koulutuksiin.

VOIMISTELULIITON KOULUTUKSET

TASO I

Ohjaajan ja valmentajan koulutuksen ensimmäinen taso sisältää voimisteluohjaajan startti, fyysisen valmennuksen peruskoulutuksen, lajitaidon peruskoulutuksen sekä suunnittelun ja seurannan peruskoulutuksen.

TASO II

Voimisteluvalmentajan toisen tason koulutuksessa syvennetään taitoja oman lajin näkökulmasta. II-tason koulutus sisältää lähijakso-opetusta urheiluopistoilla sekä omatoimisia tehtäviä kotisaleilla.

TASO III

Lajitutkinto on Voimisteluliiton koulutusten korkein taso. Intensiivisten lähijaksojen lisäksi kouluttautuminen jatkuu vuoden ajan myös kotisalilla, jossa tehdään omien valmennttavien kanssa tehtäviä, jotka puretaan lähijaksoilla. Lajitutkinnon jälkeen valmentaja on perehtynyt monipuolisesti valmennuksen eri osa-alueisiin lajinsa näkökulmasta ja osaa luoda ja hyödyntää erilaisia seurannan välineitä valmennuksensa tueksi.

 

Sivuston mahdollistaa