VASTUULLISUUS

VASTUULLISUUSSUUNNITELMA

Seuramme haluaa luoda harrastajilleen psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallisen ympäristön liikkua ja harrastaa. Olemme sitoutuneet noudattamaan voimistelun eettisiä ohjeita ja linjauksia ja toimimme urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman mukaisesti. Seura ja sen kaikki toimijat pyrkivät luomaan positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jotta kaikilla harrastajilla olisi turvallinen ja terve ympäristö harrastaa. Lasten- ja nuorten liikuntaryhmissä on tehty ryhmän omat säännöt, joihin jokainen harrastaja sitoutuu.

Seurajohto pitää huolta, että seuran kaikkien harrastajien harrastusolosuhteet ovat turvalliset ja liikkuminen tuottaa positiivisia kokemuksia. Seurassamme liikkuvien tyytyväisyyttä ja mielipiteitä kartoitamme 2 x vuodessa nettikyselyllä. Vastaukset auttavat meitä kehittämään toimintaamme. Kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen käytös eivät kuulu turvalliseen toimintaympäristöön ja näihin asioihin puutumme seuramme ohjeprotokollan mukaisesti.
Jokainen seurassamme valmentava henkilö toimittaa rikosrekisteriotteensa toiminnanjohtajalle. Jokainen valmentajamme sekä seurajohto on suorittanut Et ole yksin -verkkokoulutuksen ja valmentajamme ovat tutustuneet Lapsen oikeuksiin, Turvataitoihin sekä Valmentajan vastuu -verkkokoulutuksiin. Mikäli kohtaat seuramme toiminnassa epäasiallista tai loukkaavaa käytöstä, voit kertoa asiasta Turun Pyrkivän nettisivujen palautelomakkeen kautta tai laittaa sähköpostia: jenniina.holmqvist@joukkuevoimistelu.com
(epäasiallisen käyttäytymisen yhteyshenkilö)

Valmentajan näkökulmasta turvallinen toimintaympäristö korostaa lapsilähtöistä valmennusta, missä valmentaja huolehtii lapsen oikeuksien toteutumisesta harjoituksissa. Valmentaja on turvallinen aikuinen, joka on aidosti kiinnostunut lapsen ja nuoren kuulumisista ja tavoitteista, hyväksyy jokaisen voimistelijan omana itsenään ja ymmärtää jokaisen voimistelijan kyvykkyyden. Valmentaja kohtaa jokaisen voimistelijan yksilönä. Palaute annetaan aina yksilöllisesti. Turvallisessa toimintaympäristössä voimistelijan ja valmentajan välinen kommunikointi on avointa. Voimistelija osallistetaan esimerkiksi ohjelmien muutoksiin ja hänen mielipiteitään huomioidaan. Valmentaja luo turvallisen toimintaympäristön ryhmälle asettamalla toimintasääntöjä, joista jokaisen tulee pitää kiinni. Nuoretkin harrastajat tekevät konkreettiset pelisäännöt omalle ryhmälle ja nämä ylläpitävät fyysistä turvallisuutta ja tiivistävät ryhmähenkeä.

Sivuston mahdollistaa